Pleno extraordinario [13-11-2014]

Hoxe ás 11:00h celébrase reunión do Pleno cos seguintes puntos salientábeis na orde do día:

  • Revisión ordenanzas 2015.
  • Dación de conta do procedemento para o alleamento da Parcela 307-A do Parque Empresarial.

1 comentario