Pleno ordinario [22-12-2014]

Hoxe ás 11:00h celébrase reunión do Pleno cun único punto salientábel na orde do día:

  • Requirimento da Xunta de Galiza para a anulación do acordo plenario de 30/10/2014 sobre a aprobación definitiva do “Estudo de Detalle da Reordenación de volumes na Avd. de Ourense nº130, esquina Pista dos Castros”.