Pleno extraordinario urxente [26-12-2014]

Con carácter extraordinario e urxente convócase pleno hoxe para as 14:30h co seguinte punto a tratar na orde do día:

  • Resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza fiscal nº8 reguladora da taxa pola recollida do lixo