Pleno extraordinario urxente [11-11-2016]

Con carácter extraordinario e urxente convócase pleno para mañá, venres, 11 de novembro, ás 9:00h coa seguinte orde do día:

  • Aprobación provisional da modificación das seguintes ordenanzas:
    • Ordenanza fiscal nº 7, reguladora da taxa polo servizo de sumidoiros e pola prestación do servizo de tratamento e depuración de augas residuais.
    • Ordenanza fiscal nº9, reguladora da taxa pola subministración de auga a domicilio.
  • Orde do día do pleno extraordinario urxente 11-11-2016