Tag: impostos

Pleno extraordinario [27-4-2017]

Con carácter extraordinario convócase pleno para mañá, xoves, 27 de abril, ás 9:30h coa seguinte orde do día: Aprobación do Plan Económico e Financeiro. Orde do día do Pleno extraordinario 27-4-2017

O BNG vota en contra da suba do IBI e da taxa de recollida do lixo

No pleno celebrado onte o grupo de goberno do PP abordou a revisión anual das ordenanzas municipais que regulan os impostos, taxas e prezos públicos que deberán soportar os veciños e veciñas de Xinzo para o ano 2015. Nesta ocasión o IPC de setembro, que se toma como base para calcular as subas, foi negativo . . .

Pleno extraordinario [13-11-2014]

Hoxe ás 11:00h celébrase reunión do Pleno cos seguintes puntos salientábeis na orde do día: Revisión ordenanzas 2015. Dación de conta do procedemento para o alleamento da Parcela 307-A do Parque Empresarial. Orde do día Pleno extraordinario 13-11-2014