Tag: pleno

Pleno ordinario [29-6-2017]

O Pleno ordinario de xuño celebrarase mañá, xoves, 29 de xuño, ás 11:00h cos seguintes puntos como máis salientábeis na orde do día: Aprobación da Conta Xeral de 2016. Delegación da recadación en vía executiva na Deputación de Ourense. Aprobación do novo Escudo e Bandeira do Concello. No apartado de urxencia debaterase a moción conxunta . . .

Pleno ordinario [31-5-2017]

O Pleno ordinario de maio celebrarase mañá, mércores, 31 de maio, ás 11:00h cos seguintes puntos como máis salientábeis na orde do día: Aprobación definitiva da Ordenanza xeral de subvencións. Recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2017. Acordo transaccional sobre a interpretación do convenio con Viaqua en relación ao canon de verquidos. Moción conxunta (promovida por XA) . . .

Pleno extraordinario [27-4-2017]

Con carácter extraordinario convócase pleno para mañá, xoves, 27 de abril, ás 9:30h coa seguinte orde do día: Aprobación do Plan Económico e Financeiro. Orde do día do Pleno extraordinario 27-4-2017

Pleno ordinario [10-3-2017]

O Pleno ordinario de marzo celebrarase mañá, venres, 10 de marzo, ás 11:00h cos seguintes puntos como máis salientábeis na orde do día: Liquidación dos orzamentos de 2016. Aprobación inicial da Ordenanza de Subvencións do Concello de Xinzo. Cesión á Deputación Provincial do vial OU-P-000 que une Xinzo dende o enlace coa autovía A52 con . . .

Pleno extraordinario urxente [23-2-2017]

Con carácter extraordinario e urxente convócase pleno para mañá, xoves, 23 de febreiro, ás 11:00h cun único tema a tratar na orde do día: Posicionamento do Concello a prol de que se adopten as medidas necesarias para o control da praga da couza guatemalteca. Orde do día Pleno extraordinario urxente 23-2-2017

Pleno extraordinario urxente [11-11-2016]

Con carácter extraordinario e urxente convócase pleno para mañá, venres, 11 de novembro, ás 9:00h coa seguinte orde do día: Aprobación provisional da modificación das seguintes ordenanzas: Ordenanza fiscal nº 7, reguladora da taxa polo servizo de sumidoiros e pola prestación do servizo de tratamento e depuración de augas residuais. Ordenanza fiscal nº9, reguladora da . . .

Pleno extraordinario urxente [26-12-2014]

Con carácter extraordinario e urxente convócase pleno hoxe para as 14:30h co seguinte punto a tratar na orde do día: Resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza fiscal nº8 reguladora da taxa pola recollida do lixo Orde do día do pleno extraordinario urxente 26-12-2014